Bol Batidor 30 Cms. Acero Inox. Vima
Bol Batidor 28 Cms. Acero Inox. Vima
Bol Batidor 26 Cms. Acero Inox. Vima
Bol Batidor 24 Cms. Acero Inox. Vima
Bol Batidor 22 Cms. Acero Inox. Vima
Bol Batidor 20 Cms. Acero Inox. Vima